top of page

לדף הבית

ציירים

צייר רגיל:

תפריט לבחירת צבע,

תפריט לבחירת גודל העיפרון.

לחצן להפעלת מחק.

לחצן להפעלת צביעה בצבעי הקשת.

לחצן לציור חדש

חוקים

עיצוב

תכנות

חוקים

עיצוב

צייר ריבועים:

התכנה מייצרת ריבועים אוטומטית מקטן לגדול.

התכנה מייצרת ריבועים אוטומטית מקטן לגדול.

חוקים

עיצוב

תכנות

תכנות

צייר מצולעים

התכנה מייצרת מצולעים אוטומטית ממשולש למעגל.

חוקים

עיצוב

תכנות

צייר נמחק:

קו צבעוני שמצייר ונמחק.

אפשר לבחור את צורת הקו עם המספרים 1-4 במקלדת

 

קליק עם העכבר משנה את הצבע

צייר טיפות מים:

כל קליק עם העכבר מייצר טיפת מים...

צייר כתמים:

ציור עם קליק עכבר

 

בחירת צבע על-ידי הזזת הסמן על טבלת הצבעים.

 

בחירת אורך הכתם

bottom of page