top of page

לדף הבית

חדרים

טירת רוחות

הנפשת פתיחה

אפקט ברק

שינוי עצמים במגע עכבר

הפעלה בלחיצת עכבר

עבודה מתקדמת עם צלילים

במשחק חדר אחד לדוגמה!

 

עובדים על זה!

בעזרת השם בקרוב...

בחדרי חרקים

מעאבר בין חדרים שונים

שיטות שונות של מפריעים ("רעים")

איסוף מסייעים

פס חיים

יריות עם רווח ב"רובה נחשים" וב"ספריי נגד נמלים"

 

 

bottom of page