top of page

לדף הבית

מבוכים

תכנון המגרש

המעברים צריכים להיות רחבים מספיק לדמות המשחקת לעבור בהם.

נקודת הפתיחה ונקודת הסיום צריכות להיות ברורות

סוגי מפריעים

כמעט אין סוף לסוגי המפריעים והאתגרים שאפשר להוסיף למבוך. כמה רעיונות לעשיתי במשחק המבוך כאן:

נקודת סיום נעולה עם מפתח שצריך לאסוף

"זרמי חשמל" שמופיעים ונעלמים המחזירים את השחקן להתחלה

חושך ולא רואים את המסלול אלא רק מדי פעם לזמן קצר

שערים שנפתחים ונסגרים, קירות שנעלמים ומופיעים

אני בטוח שתוכלו בעצמכם לחשוב על רעיונות נוספים

בניית שלבים

חשוב במשחק שלבים לתכנן כך, שהשלבים הראשונים יהיו קלים יותר, והולכים ונעשים קשים.

אפשר להוסיף מספר פסילות (חיים), ואז כל כמה שלבים מקבלים בונוס "פסילה או חיים נוספים.

שחקו מבוכים ברשת

נסו משחקי מבוך שונים. נסו לפעול כחוקרים. שאלו את עצמכם שאלות:

 

האם מבינים בקלות את ההוראות? 

 

האם כל הלחצנים פועלים כמו שאתם מצפים מהם לפעול?

 

מה מדליק? מה משעמם ולא יעיל?

 

איזה רעיונות חדשים מוצאים חן בעיניכם? איזה ממש לא?

 

 

bottom of page