top of page

לדף הבית

נגנים

נגן רגיל

נבחר את דרך הנגינה - בעזרת עכבר או בעזרת מקלדת או גם וגם.

כדי "לנגן" נבחר שורת 'לידים. אפשר לבחור את שורת המספרים או את אחת משורות האותיות

כדי "לנגן" אם העכבר נשתמש באירוע "כאשר לוחצים על הדמות"

חשוב מאד שהצליל לא רק ישמע אלא גם יראה. זאת אומרת שהדמות שמשמיעה צליל גם משתנה כשלוחצים עליה או על המקש במקלדת

השינוי יכול להיות צבע, גודל או הנפשה כלשהי

אפשר להוסיף לחצן שמשנה את כלי הנגינה. אפשר להוסיף עוד אפשרויות. נסו את כלי הנגינה למטה ומיצאו רעיו8נות מגניבים לשיפור כלי הנגינה שלכם

נסו ציירים שונים:

נסו ציירים שונים. נסו לפעול כחוקרים. שאלו את עצמכם שאלות:

 

האם מבינים בקלות את ההוראות? 

 

האם כל הלחצנים פועלים כמו שאתם מצפים מהם לפעול?

 

מה מדליק? מה משעמם ולא יעיל?

 

נסו לנגן ממש. מצליחים?

 

 

bottom of page