top of page

לדף הבית

נגנים

נגן רגיל:

מנגנים עם עכבר או עם מספרי המקלדת

בוחרים כלי נגינה עם קליק עכבר על החיצים

כל צליל כותב את שמו

עיצוב

חוקים

תכנות

עיצוב

חוקים

מערכת תופים:

קליק על כל תוף משמיע צליל מתאים

 

אפשר לתופף גם במספריהמקלדת

נגן דינמי:

נגיעה בעיגול תנגן צליל, ותזיז את העיגול.

בתוספת לחצן המאפשר כיתוב

נגן דינמי - המשחק:

יש לגעת בעיגול המתאים לפי הצליל.

 

נגעם נכון? קיבלתם נקודה.

לא? נפסלתם

 

אחרי 5 פסילות המשחק נגמר

 

זהירות! המשחק הולך ונהיה מהיר יותר!

 

וגם - כדאי לזכור את הצבעים של התווים!

נגן משוגע:

הזזת העכבר משנה את מהירות הצליל וגובהו

 

קליק עכבר משנה כלי...

פסנתר מקליט

לחצן מקליט נגינה

לחצן מפסיק הקלטה

לחצן שמנגן את ההקלטה

תכנות

bottom of page