top of page

פתרון שלושת החידות שלפניכם יתנו לכם את שלושת ספרות הקוד לדף האתגרים הבא

רמה א'

החתול לא מצליח ללכת למרות שבתסריט יש פקודות לפעולת חיצים. 

איזו פקודה חסרה כדי שהחתול יוכל ללכת בעזרת חיצים? הקלידו בתשובה את מספר התשובה הנכונה

תשובה 4

רמז

תשובה 3

תשובה 2

תשובה 1

החתול לא מצליח ללכת למרות שבתסריט יש פקודות לפעולת חיצים. 

איזו פקודה חסרה כדי שהחתול יוכל ללכת בעזרת חיצים? הקלידו בתשובה את מספר התשובה הנכונה

צריך להכניס את הערך "כיוון" בלבנה "הולך" לפקודה "זוז"

תשובה 3

צריך להוסיף פקודת "פנה לכיוון" לכל תנאי בלולאת לעולמים אחרי הפקודה "הולך"

תשובה 4

רמז

צריך לשנות את הערכים בפקודות "הולך", שיהיו כולם אותו ערך

תשובה 1

צריך להכניס את הערך "כיוון" בלבנה "הולך" לפקודה "פנה לכיוון"

תשובה 2

רמז

הסתכלו בתסריט של החתול. למה לדעתכם החתול לא מצליח ללכת למעלה? אם אתם יודעים את התשובה הפעילו את המשחק משמאל, הקליקו על לחצן "תשובה" וכתבו ערך נכון לתיקון התסריט

bottom of page