top of page
שיחה בין דמויות

לכל דמות יש את התסריטים שלה. הדרך שבה דמויות מתקשרות זו עם זו נקרא מסר. דמות יכולה לשלוח מסר לדמות אחרת או לדמויות אחרות מכל מקום בתסריט.

בדוגמה משמאל החתול משדר מסר "אני מימין" כאשר ערך ה-X שלו גדול מ 180, ומסר "אני משמאל" כאשר ערך ה-X שלו קטן מ 180-

הדב "יודע" היכן החתול, כי פקודת "אמור" מחוברת לאירוע "כאשר מתקבל מסר" בהתאם.

זהו כלי פשוט מאד להבנה, ועוצמתי מאד מבחינת היכולות שהוא פותח לנו.

שליחת מסר

תסריט החתול

דמות החתול, הדמות ששולחת מסר, משתמש בפקודה "שדר מסר". למחשב לא משנה איך אנחנו קוראים למסר,

אבל כדאי לתת למסר שם שיסביר מה מטרת המסר. במקרה שלנו המסרים נקראים "אני מימין" ו"אני משמאל" כי זאת מטרתם. התסריט משתמש בערך ה-X כדי לדעת באמת היכן נמצא החתול. אם ערך ה-X גדול מ 180 "שדר מסר אני מימין", אם ערך ה-X קטן מ 180- "שדר מסר אני משמאל" .

שאר הפקודות בתסריט - החלף תלבושת ליצירת הנפשת "הולך", פקודת "חכה" - בלעדיה ההנפשה תהיה מהירה מדי, פקודת "זוז" להתקדמות החתול ופקודת "בנגיעה במסגרת הפוך כיוון" לסובב את הדמות כשהיא מגיעה לקצה הבמה.

קבלת מסר

הקודת "כאשר מתקבל מסר" היא פקודת אירוע המפעילה תסריט. במקרה שלנו הדב אומר "אני יודע שהחתול מימין" כאשר מתקבל המסר "אני מימין", ו"אני יודע שהחתול משמאל" כאשר מתקבל המסר "אני משמאל"

תסריט הדב

אתגר

הפקודה "כאשר מתקבל מסר" היא פקודת אירוע המפעילה תסריט. במקרה שלנו הדב אומר "אני יודע שהחתול מימין" כאשר מתקבל המסר "אני מימין", ו"אני יודע שהחתול משמאל" כאשר מתקבל המסר "אני משמאל"

התמצאות באתר.png
bottom of page