top of page
הגדרת התנהגויות

כל רכיב בתכנה יכנס תחת הכותרת "דמות". רכיב יכול להיות דמות השחקן איתה משחקים, כפתור שעליו לוחצים כדי להתחיל במשחק, ה"אויב" הרודף אחרינו, ובקיצור כל מה שנמצא על הבמה. רעיון יצירת מילון של התנהגויות הוא חדש באתר, וכנראה יקח זמן עד שהוא יקבל את הצורה המתאימה. רעיונות והצעות יתקבלו בברכה

עיצוב תלבושות

לאחר התכנון נעצב את התלבושות לפי הצורך. הנפשה לפקמן למשל תכלול שתי תלבושות - פה פתוח ופה סגור.

בניית לבנים

השלב הבא יהיה לבנות לבנים לכל התנהגות. בחלק זה של האתר תמצאו מספר דוגמטאות ללבני התנהגות שונות.

פקודה להפעלת לבנה

יצירת לבנה

כתיבת תסריט ושימוש בלבנים

השימוש בלבנים נעשה בעזרת הפקדה הנוצרת עם שם הלבנה. אם יש נתון שצריך לשלוח ללבנה, יש לרשום את הנתון במקום המתאים. שימו לב! יוצרים נתונים משמאל לימין, שולחים אותם מימין לשמאל. למשל בלבנה "הולך" כשיוצרים משמאל 

"כיוון" ומימין "מהירות" שולחים ההפך. עוד על לבנים קראו בלשונית "לבנים"

תרגיל

שחקו פאקמן, ונסו להגדיר בכתב את ההתנהגות של כל רכיב במשחק - דמות השחקן, דמויות ה"אויבים", המקודות הלבנות הקטנות, הנקודות הלבנות הגדולות, הפירות, ה"חיים", ולחצן ה"PLAY". מתחת תמצאו קובץ להורדה המכיל את רשימת ההתנהגויות של כל הרכיבים

התנהגות דמויות

התמצאות באתר.png
bottom of page