top of page

מראשית ועד סקראץ'

רובוטיקה

מידיים עובדות לרובוטים

מחשב, מכונה שיכולה לחשב חשבונות מהר ומדוייק. למחשב יכולת לעבד נתונים לפי פקודות ידועות מראש. היכולת לכתוב סדרת פקודות למחשב לביצוע נקרא תכנות. על כך נלמד באתר זה באמצעות סקראץ'. אבל כדאי להרחיב את לימוד במחשב, ולעורר את התלמידים להתבונן במהפכה העצומה שהמחשב הכניס לחיינו. כאן תמצאו מעט מן המעט מהחומר הרב והמרתק שיש על הנושא הזה.

מהפכת המידע

ממשרדים עמוסי תיקיות למאגרי מידע

מהפכת התקשורת

משליח על סוס לפייסבוק

התמצאות באתר.png
לימודי מחשב ללא מחשב

המלצה נוספת - קחו את הזמן, ולמדו על לימודי מחשב ללא מחשב (Unplugged Computer Science) מספר רעיונות מדליקים לפעילות עם תלמידים בכיתה, שמטרתה לימוד על המחשב ללא מחשב.

לאתר מערכי שיעור בעברית

לקריאה נוספת (אנגלית)

עוד רעיונות

bottom of page