top of page

סוד הקוד

לחצו על הדגל הירוק, ולחצו התחל. לגלות קוד בן ארבע ספרות. את הספרות אפשר לשנות בלחיצה עם העכבר. כאשר בחרתם ארבע ספרות לחצו על לחצן "בדוק". אם הרקע של הספרה אדום - הספרה לא קיימת בכלל הקוד. אם הרקע צהוב - הספרה קיימת אבל היא לא במקומה המדוייק. אם הרקע ירוק הספרה במקומה המדוייק. שימו לב! כל ספרה יכולה להופיע יותר מפעם אחת! נסו לגלות את הקוד בכמה שפחות ניחושים. האם גיליתם שיטה?

שמירה על מידע

 

שמירה על מידע לא פחות חשוב מניהול המידע או העברתו. ישנו מידע, שלא היינו רוצים שכולם ידעו. למשל, הבנק שומר מידע על מצבי הכלכלי. נחמד מאד, שאני יכול מהמחשב האישי לקבל מידע על מצב חשבון הבנק, אבל לא הייתי רוצה שכל אחד יוכל לדעת. א\יותר מזה, היום אפשר לתת דרך האינטרנט הוראה להעביר כסף מחשבון לחשבון. מי רוצה להתעורר בבוקר ולגלות, שמישהו אחר רוקן לו את החשבון?

 

ניהול ססמאות חשוב מאד. ככל, ככל שהססמה ארוכה יותר כך קשה לפצח אותה. ככל שמשתמשים במבחר רב יותר של תווים כך קשה יותר לגלות את הססמה. ססמה מאותיות עבריות משתמשת ב 22 תווים, ססמה באנגלית משתמשת ב 26 תווים, ססמה באנגלית עם אותיות גדולות וקטנות, עם ספרות משתמשת כבר ב 62 תווים

 

חשוב גם לשמור על הססמה עצמה. לא לשלוח ססמאות בהודעות אלקטרוניות, לא לשמור ססמאות ליד המחשב, ולסיום, סמידע חשוב באמת צריך להחליף ססמה כל כמה חודשים.

 

העברת מידע מוצפן

כמו שאמרנו, מידע יעיל בעיקר כשאנחנו יכולים להעביר אותו ממקום למקום. כאשר אנחנו נכנסים עם ססמה לחשבון הבנק שלנו, ומבקשים לדעת מה מצבו, המידע זורם ממחשב הבנק אל המחשב שלנו, וכאשר הוא נמצא בדרך, באינטרנט, הוא לא מוגן, וכל אחד יכול לקרא אותו (כל אחד שלמד, ויודע כמובן ☺)

 

חייבים להעביר אותו מוצפן. בצפנה דורשת שיטת כתיבה מיוחדת, שרק לשולח ולמקבל המידע יש את המפתח לקריאה. הצפנה פשוטה היא הצפנה המחליפה אותיות. קובעים מראש איזה אות מחחליפה איזה אות. כך:

 

א = ח, ב = מ, ג = י, ד = צ, ה = ד, ו = ת, ז = נ, ח = א, ט = פ, י = ש, כ = ג, ל = ר, מ = ב, נ = ע, ס = ה, 

ע = כ, פ = ו, צ = ק, ק = ז, ר = ט, ש = ס, ת = ל

 

כך נכתוב את המילה "שלום" - סרתב

 

פענחו לפי מפתח ההצפנה מה כתוב כאן - חשנד גשו ררבתצ

שיטת הצפנה נוספת

 

האם תצליחו לגלות מה שכתוב כאן בלי המפתח?  ז3א5מ2ג7 מ6ל2ר7 א2ד8ט1ש5ק8

אם אתם לא מצליחים זה בסדר.  מאד קשה לגלות קוד ללא המפתח - זאת בדיוק המטרה!!! לחצו על התמונה כדי להגדיל אותה, ולראות את המפתח. נסו להמציא בעצמכם קוד משלכם. תנו לחברים לנסות לפצח את הקוד שלכם.

 

לחצו כדי לראות את הקוד לשיטת ההצפנה הנוספת

bottom of page