top of page

גיבורים

דמויות

התנהגות של דמות קובעת במידה רבה את אופי המשחק. איך מפעילים את הדמות? חיצים? ASDW? עכבר? איזה יכולות יש לדמות? הולכת? קופצת? מתכופפת? עפה? יורה? יש לה מגן? יכולות מיוחדות? תלבושות מיוחדות? איזה מגבלות יש לדמות? כח משיכה? כח חיים שהולך ואוזל? זמן שאוזל? אילו חוקים חלים עליה? אסור לה לגעת בצבע מסויים? כמספר המשחקים מספר הרעיונות. להורדת התלבושות שבשימוש בדף לחצו כאן

עמידה

תפקידה של לבנת עמידה הוא לגרום לדמות להיראות מעניינת כשהיא לא עושה כלום. יוצרים מספר תלבושות עם שיוניים קלים בין אחת לשנייה,  ומחליפים אותן באופן אקראי

לבנת "עומד"

לבנת "הולך"

לבנת "מתכופף"

לבנת "נופל"

הליכה

הבסיס של לבנת הליכה זה החלפת תלבושות היוצרות הנפשה של הליכה. הליכה פשוטה מורכבת משתי תלבושות, פעם הרמת רגל ימין, ופעם שמאל. אפשר כמובן ליצור הנפשת הליכה מורכבת יותר. הערך "כיוון" מקבל מפקודת הלבנה את כיוון ההליכה, נכון יותר לשים פקודת "זוז" אחרי כל החלפת תלבושת. מהירות ההליכה היא סך כל פקודות ה"זוז". למשל, אם יש שתי תלבושות, ושתי פקודות "זוז" ורוצים שהדמות תלך במהירות 10, אז כל פקודת "זוז" תזיז את בדמות 5 צעדים.

מתכופף, נופל

צריך תלבושת אחת מכופפת או נופלת של הדמות, ופקודת "חכה" שקובעת כמה זמן הדמות נשארת הכופפת. במקומות בהן הלבנה בשימוש על-ידי דמות עם יותר מתסריט אחד של "לעולמים" יתכן וצריך לפעול בשיטה אחרת של לולאה המתבצעת מספר פעמים (לפי אורך הזמן שרוצים את הנפילה או התכופפות.

מפסיד או "מת"

סדרה של תלבושות המעלימה את הדמות. מכיוון שבסוף הלבנה יש את הפקודה "הסתר" מומלץ בתחילתה לשים את פקודת "הצג". גם בתחילת התסריט, מתחת לדגל הירוק כדאי לשים "הצג"

לבנת "מת"

לבנת "קופץ" ימינה-שמאלה

לבנת "קופץ" מעלה-מטה

קופץ

שתי דוגמאות לבנים. אחת פשוטה של קפיצה מעלה-מטה. שתי לולאות "חזור מספר פעמים". אחת להעלות את ערך ה Y של הדמות והשניה להוריד את ערך ה Y. בלבנה השנייה הדמות זזה גם על ציר ה X. הפקודה "שנה ערך X" מקבלת את ערך הכיוון מותאם לגודל התנועה שאנחנו רוצים על ציר ה X. אם ערך הכיוון הוא 90 (ימינה) אז כיוון חלקי 20 = 4.5 שתי לולאות של 10 פעמים הדמות תזוז בסך הכל 90 צעדים ימינה. אם ערך הכיוון הוא 90- הדמות תקפוץ שמאלה!

מתחשמל

שלוש תלבושות של הדמות מתחשמלת מוחלפות מהר באופן אקראי...

bottom of page