top of page

סיבוב

המעגל

כידוע למעגל 360 מעלות. גם בסקראץ' סביב כל דמות יש מעגל דמיוני של 360 מעלות. המעגל נותן ערך לכיוון הדמות. ערך 0 (אפס) פונה כלפי מעלה, והערכים עולים עם כיוון השעון, ימינה = 90 מעלות, למטה = 180 מעלות, שמאלה = 270מעלות, ואם נמשיך להוסיך מעלות 360 מעלות יחזור ויצביע על הכיוון "למעלה". במקביל, ניתן לתאר את הכיוון "שמאל" גם בערך 90- (מינוס 90), ואם נמשיך ונרד במעלות בכיוון השלישי 180- יהיה מקביל ל 180.  משמאל סרטו המסביר בבירור את ערך הכיוון, ולמטה תמצאו ארבעה משחקונים, המבהירים את ארבעת הפקודות המשפיעות על כיוון הדמות.

הפקודה "פנה לכיוון"
הפקודה "הסתובב"
הפקודה "פנה לכיוון של"
הפקודה "קבע אופן כיוון"

הפקודה "פנה לכיוון" מקבילה לפקודות "קבע ערך" שלמדנו עליהן ב"משתנים" שבחלק היסודות. הפקודה מוחקת את ערך כיוון הדמות, וקובעת לדמות ערך חדש. 

לפקודה יש רשימת ערכים מובנת - 0 (למעלה), 90 (ימינה), 180 (למטה) ן90- (שמאלה) אבל אפשר לרשום בה כל מספר רצוי (45, 30-, 100...)

אפשר גם להכניס לפקודה ערך של משתנה. למשל, הכנסת ערך הכיוון של דמות אחרת יגרום לדמות לזוז באותו כיוון של הדמות האחרת.

משמאל משחקון. לחצו על חץ, והדמות תשנה את כיוונה בהתאם. עיקבו אחרי שינויי הכיוון של הדמות. מתי ערך הכיוון עולה? מתי הוא יורד?

הפקודה "הסתובב מוסיפה ערך לכיוון הקיים. הדמות תסתובב את מספר המעלות  הנקוב מהכיוון שבו היא נמצאת. יש פקודת "הסתובב" עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון, שזה בדיוק אותו הדבר כמו זוז ערך שלילי עם כיוון השעון.

 

במשחקון משמאל חץ ימינה מוסיף לערך הכיוון, וחץ שמאל מחסיר. נסו בעצמכם. 

הפקודה "פנה לכיוון של" מפנה את הדמות אל עבר סמן העכבר או אל עבר דמות אחרת על הבמה. שימו לב! הפקודה לא מזיזה את הדמות, היא רק מסובבת אותה. כדי להזיז את הדמות בכיוון צריך גם פקודה כמו "זוז"

תסריט הסתובב עם חיצים

תסריט הפונה לכיוון העכבר וזז לקראתו

הפקודה "קבע כיוון סיבוב מאפשרת לנו לבחור בין שלוש אפשרויות - אופן סיבוב שמאל-ימין תגרום לדמות לפנות רק ימינה ושמאלה, ולא להתהפך. אופן הסיבוב מסביב תגרום לדמות להסתובב ביסוס מלא לפי הכיוון אופן הסיבוב לא לסובב תגרום לדמות לא להסתובב בכלל

במשחקון משמאל הדמות נעה במעגל. החליפו בין שלושת האפשרויות כדי לראות איך כל התנהגות סיבוב משפיעה על הדמות.

ניתן גם לקבוע את אופן הסיבוב במאפיינים של הדמות הנפתחים בלחיצה על    בפינת הדמות למטה.

שינוי אופן הסיבוב במאפייני הדמות

bottom of page