top of page
פסנתר- רעייה,10 , קרית מלאכי
נגנו בעזרת העכבר
הקלדה עיוורת - הודיה ורעייה, 9, ק. מלאכי
הקליגו "כ" או "ח" לפי הוראות הדמות
bottom of page