top of page

יצירה עם סקראץ'

כניסה לאיזור היצירה

לחיצה על לחצן "צור" מעבירה אותנו אל איזור יצירת העבודות בסקראץ'. בחלק זה של האתר נרכוש התמצאות ראשונית עם כלי היצירה בסקראץ'. לימוד מעמיק יותר של הכלים העומדים לרשותנו תמצאו ב"יסודות" וב"שיעורים מתקדמים".

במידה ואתר סקראץ' נפתח באנגלית נלחץ על מקש Create, ומיד נשנה את השפה. לשינוי שפה ראו ב"הרשמה" בתחתית העמוד

לחצן "צור" מכניס אותנו לאיזור היצירה של סראץ'

הבמה

הבמה היא האיזור בו מתרחשת היצירה שלנו, בין אם אנחנו יוצרים סרטון, סיפור, תכנה או משחק. 

מעל הבמה משמאל ישנו לחצן המאפשר לנו לראות את הבמה על כל המסך, להקטנה חזרה יש ללחוץ על לחצן "הקטן" או מקש "Esc" במקלדת.

מימין מקום לתת שם לעבודה, ועיוד מימין הדגל הירוק להפעלת היצירה, והעיגול האדום לעצירת העבודה.

עוד על הבמה ניתן ללמוד ב"יסודות"

הבמה היא האיזור בו מתרחשת היצירה שלנו, בין אם אנחנו יוצרים סרטון, סיפור, תכנה או משחק. 

מעל הבמה משמאל ישנו לחצן המאפשר לנו לראות את הבמה על כל המסך, להקטנה חזרה יש ללחוץ על לחצן "הקטן" או מקש "Esc" במקלדת.

מימין מקום לתת שם לעבודה, ועיוד מימין הדגל הירוק להפעלת היצירה, והעיגול האדום לעצירת העבודה.

עוד על הבמה ניתן ללמוד ב"יסודות"

דמויות ורקעים

הבמה, והלחצנים שמעליה

מתחת לבמה נמצא את רשימת הדמויות שלנו. כרגע יש על הבמה רק דמות אחת, דמות החתול. מימין נמצא לחצנים ליצירת דמויות חדשות. איך עובדים עם דמויות תמצאו ב"דמויות" שב"יסודות". משמאל נמצא לחצנים דומים ליצירת רקע חדש.

מעל לחצני יצירת הדמויות נמצא את ערכי ה-X וה-Y של סמן העכבר. על צירי ה-X וה-Y נלמד ב"הבמה" שב"יסודות"

תסריטים, תלבושות וצלילים

מימין לבמה למעלה נמצא 3 לשוניות (טאבים) - תסריטים, תלבושות וצלילים. בלשונית תסריטים נמצא את הפקודות עליהן נלמד ב"יסודות" וב"שיעוראים מתקדמים". הפקודות מחולקות לפי נושאים, ולכל נושא יש צבע משלו לנוחותנו.

בלשונית תלבושות נמצא את התלבושות של הדמות. לחתול למשל יש שתי תלבושות. ניתן להעלות תלבושות נוספות ממחסן הדמויות, מהמחשב שלנו או לצייר תלבושת חדשה. על תלבושות אפשר ללמוד ב"דמויות" שב"יסודות".

 

בלשונית צלילים נמצא את הצלילים של הדמות. כרגע לחתול יש צליל אחד. הוא משמיע מיאו. ניתן להעלות צלילים נוספים ממחסן הצלילים או מהמחשב שלנו. ניתן להקליט צליל (במידה ויש מיקרופון)

איזור העבודה עם דמויות ורקעים

3 לשוניות - תסריטים, תלבושות וצלילים

מיקום הדמות

בפינה הימינית העליונה אפשר לראות את הדמות מוקטנת, ומתחתיה נמצא את ערכי ה-X וה-Y של הדמות. הם קובעים את מיקום הדמות. על מיקום הדמות נלמד ב"הבמה" שב"יסודות"

לכל דמות מיקום משלה, תסריטים משלה, תלבושות משלה וצלילים משלה.

ערכי ה-X וה-Y של דמות

תמונה כוללת

לפניכם תמונה כוללת של איזור היצירה של סקראץ'. לחצו על התמונה להגדלה!

מבט כללי על איזור היצירה של סקראץ' - לחצו להגדלה

bottom of page