top of page

הרשמה לאתר

משתמש כיתתי או משתמש לכל תלמיד?

הכניסה לאתר מאפשרת שמירה, ניהול ושיתוף פרויקטים בענן. כדי להיכנס לאתר יש להירשם תחילה. כאשר עובדים מול כיתה עומדות בפנינו שתי אפשרויות:

יצירת משתמש אישי לכל תלמיד

יצירת משתמש כיתתי לכל התלמידים יחד

שימוש בשם משתמש אחד מאפשר למורה לראות את עבודות כל התלמידים במקום אחד. זהו יתרון עצום. כמו כן ההרשמה מצריכה דואר אלקטרוני פעיל, ולחלק מהתלמידים אין כתובת אלקטרונית, חלקם גם שוכח את שם המשתמש שלהם או הססמה, כך שצריך לנהל רשימת משתמשים לכל התלמידים.  החיסרון הבולט של של משתמש כיתתי הוא, שהתלמידים נדרשים להימנע מכניסה לעבודות של תלמידים אחרים, ולעתים נשמע את הטענה "מחקו לי" - "שינוי לי" - "הרסו לי". לא תמיד זה נכון. לפעמים הטענה באה להסתיר חוסר הבנה, ותסכול של תלמיד שלא מצליח להתקדם. המלצת האתר היא יצירת שם משתמש אחד וססמה אחת לכל הכיתה, ולהתמודד אם יש בעיות מוסריות של "פלישה" לעבודות של אחרים. 

הרשמה לאתר

1. לחצו על לחצן "הרשמה"

2. בחלונית הראשונה בוחרים שם משתמש (באנגלית בלבד). בשנייה בוחרים ססמה (באנגלית או מספרים). בשלישית חוזרים שוב על הססמה. בחרו ססמה קלה! לא מדובר על הכור האטומי... בסיום לחצו על Next (הבא)

 

3. בחלונית השנייה ממלאים תאריך לידה, בוחרים בן או בת וארץ (ישראל!!!). בסיום לחצו על Next (הבא)

 

4. בחלונית השלישית רושמים כתובת אלקטרונית פעמיים. בסיום לחצו על Next (הבא)

5. לחצו הבא, ובחלון הבא לחצו סיום. עכשיו צריך להיכנס לדואר האלקטרוני שרשמנו, למצוא את ההודעה שנשלחה מאתר סקראץ', לפתוח אותה, וללחוץ אישור קבלת ההודעה.

כניסה לאתר

לאחר ההרשמה אפשר להיכנס לאתר על-ידי קליק על לחצן "כניסה", הזנת שם משתמש וססמה. כל התלמידים יכולים להיכנס לאותו משתמש ביחד, אך יתכן בפעם הראשונה שהתהליך יהיה איטי קצת. תלמיד שמחכה הרבה זמן לקליטת שם המשתמש - לחיצה על מקש F5 במקלדת לריענון, ורוב המקרים המשתמש כבר יהיה רשום בפינה העליונה מימין.

חלונית הרשמה - צעד ראשון

חלונית הרשמה - צעד שני

חלונית הרשמה - צעד שלישי

שפה

במידה והאתר עולה באנגלית יש להיכנס לאיזור היצירה (Create), ללחוץ על הגלובוס, לרדת למטה ולהתקדם בשפות עד שמוצאים את העברית.

לחצן הגלובוס לשינוי שפה

חלונית כניסה לאתר סקראץ'

bottom of page