top of page

ניהול שמירה

שמירה תוך כדי עבודה

לחיצה על "שמור עכשיו" לשמירה

ליד שם המשתמש בפינה העליונה מימין כתוב מדי פעם "שמור עכשיו". לחיצה על ההודעה שומרת את היצירה, אבל למעשה אין צורך לשמור. כי סקראץ' שומרת לנו את העבודה אוטומטית מדי פעם. יותר מזה - כל פעם שפותחים ונכנסים לאזור היצירה העבודה כבר נשמרת לנו עם שם "ללא כותרת 125", כך שמדי פעם צריך לנקות  את העבודות הסתמיות. על כך תלמדו בסעיף הבא.

העבודה שמורה

כניסה ל "הדברים שלי"

סטודיו

חישבו על סטודיו כעל תיקיה. בעבודה כיתתית עם משתמש אחד טוב להדריך את התלמידים לפתוח לעצמם סטודיו הנושא את שמם.

כניסה לסטודיו מאפשרת ראיית כל העבודות בסטודיו, הוספת עבודות לסטודיו והסרתן. ניתן לשנות את שם הסטודיו (1), לסמן V באפשרות לתת לכל משתתף סקראץ' להוסיף פראויקטים לסטודיו (3).

 

על הלחצן "Follow" (עקוב) יש הסבר בחלק "חקר

הדברים שלי

לחיצה על שם המשתמש שלנו בפינה הימנית העליונה תפתח תפריט ובו אפשרות כניסה ל"הדברים שלי". ניתן לראות את מספר העבודות (1), למיין בדרכים שונות (2), עבודה הנראת כמו ב - 3 היא עבודה משותפת. אפשר לראות עליה פרטים כמו מספר צפיות וסימוני "אהבתי" למשל. עבודה הנראית כמו  ב - 4 היא עבודה לא משותפת. אותה אפשר למחוק. לפני שניתן למחוק עבודות משותפות צריך קודם לבטל את השיתוף (לחיצה על Unshare) בפח (Trash) (5) אפשר לראות את כל העבודות המחוקות, כעך שאם תלמיד מחק עבודה ניתן עדיין למצוא אותה שם.

דף הדברים שלי

כך נראה סטודיו

שמירה למחשב

באיזור היצירה, בתפריט "קובץ" ישנן עוד כמה כלי שמירה מעניינים.

חדש - לפתיחת פרויקט חדש

שמור כעותק - יוצר מהפרויקט עותק.

לך לדברים שלי - אפשרות נוספת למעבר ל"הדברים שלי"

העלה מהמחשב שלך - העלאה לאתר קבצים מהמחשב. 

הורד למחשב שלך - שמירת הפרויקט על המחשב האישי

המרה לקובץ וידאו (Record & Export Video) 

חזור לגרסה הקודמת - מחזיר אותנו למצב לפני שהתחלנו לעבוד באותה פעם

הערות חשובות - כאשר עובדים על פרויקטים מתקדמים חשוב מאד לשמור כל שלב בהתקדמות כעותק חדש. לפעמים התלמידים מסתבכים, ונכנסים למצב שהם הרסו יותר משהם שיפרו, ואז חזרה לגרסה קודמת ממש עוזר!

"העלה מהמחשב שלך" מאפשר לנו להעלות קבצים של סקראץ' הישן לאתר! יתכן ויהיה צורך לתקן כמה דברים שהשתנו - המיוחד אם עובדים עם משתנים

תפריט קובץ עם אפשרות שמירה למחשב האישי

שמירת דמות כולל תסריטים

שמירת דמות למחשב

לחיצה ימנית על דמות פותחת תפריט המאפשר לנו הורדת הדמות שיצרנו למחשב האישי שלנו. הדמות יורדת כולל התסריטים, התלבושות והצלילים, כך שניתן להשתמש בדמות שוב בפרויקטים אחרים!!!!!

bottom of page