top of page

תנאים

אם - אז

תנאי נוא כלי המאפשר לי לבצע פקודות רק כאשר התנאי מתקיים. בתנאי נשים חיישן, החיישן שואל שאלה, התשובה לשאלה היא כן או לא, אם התשובה היא כן הפקודות בתנאי תתבצענה, אם לא - לא

החיישן "נוגע ב"

החיישן "נוגע ב" בודק אם הדמות שלנו נוגעת בדמות אחרת על הבמה. החיישן יכול גם לבדוק אם הדמות נגעת בשולי הבמה (קצה) או בסמן העכבר. לחיצה על החץ השחור הקטן פותחת רשימה של כל הדמויות האחרות על הבמה

הערה חשובה - כדי שתנאי יתקיים כל הזמן צריך להכניס אותו לתוך לולאת "לעולמים"

החיישן "נוגע בצבע"

החיישן "נוגע בצבע"​ מפעיל את הפקודות שבתוך התנאי כאשר הדמות שלנו נוגעת בצבע שנבחר. את הצבע בוחרים על-ידי קליק עכבר אחד על ריבוע הצבע שבפקודה, ואז קליק עכבר אחד על דוגמת הצבע הרצוי.

בדוגמה מימין הפרפר עף מימין לשמאל. התסריט שגורם לפרפר לעוף - בתוך לולאת לעולמים נשים פקודת "זוז", פקודת "התלבושת הבאה" לנפנוף הכנפיים ופקודת התנועה  "בנגיעה במסגרת הפוך כיוון" שלא יצא מהמסגרת.

לפרפר שתי פקודות אתחול (ממש בתחילת התסריט) - "קבע גודל ל50%" כי רציתי להקטין את הפרפר, ו"קבע אופן סיבוב לימין-שמאל" כדי שהפרפר לא יעוף הפוך.

עכשיו נוסיף ללולאת ה"לעולמים" תנאי. "אם נוגע בצבע אפור" בתוך התנאי נשים את פקודת המראה "שנה אפקט צבע". הפקודה משנה את צבעי הדמות.

עכשיו הפרפר עף מימין לשמאל, וכל פעם שהוא נוגע ברקע האפור הוא משנה את צבעיו.

הערה - לשינוי הרקע, סמנו משמאל למטה את הרקע, היכנסו ללשונית רקעים, והוסיפו ריבוע צבעוני מלא במרכז הבמה.

בדוגמת הכדור-סל, אם הכדור נוגע בסמן העכבר הוא בוחר כיוון אקראי (בין 0-360), וזז מהר - "זוז 50 צעדים" בלולאה של "חזור 50 פעמים". ללולאה נוספה פקודת התנועה "בנגיעה במסגרת הפוך כיוון". הפקודה דואגת לכך, שהכדור לא יצא ממסגרת הבמה.

נסו לבנות את התסריט בעצמכם:

תסריט הכדור-סל

תסריט הפרפר

התנאי אם ואם לא

לתנאי "אם ואם לא" יש שני תאים לשים פקודות. בתא הראשון נשים פקודות שאנחנו רוצים שיתרחשו אם התנאי מתקיים, ובתא השני נשים פקודות שאנחנו רוצים שיתרחשו אם התנאי לא מתקיים.

לחצן

התנאי "אם ואם לא

מה קורה כשהעכבר עובר מעל לחצן ? הלחצן עושה משה. הוא משנה צבע, או גודל קצת...

בואו ניצור לחצן כזה. נבחר דמות מספריית הדמויות של סקראץ'. בתוך לולאת לעולמים נשים תנאי "אם ואם לא". החיישן שנשתמש בו יהיה "נוגע בסמן העכבר"

בתא הראשון נשים את פקודת המראה "קבע גודל ל120%", ובתא השני נשים את את הפקודה "קבע גודל ל100%. כל פעם שהעכבר ירחף מעל הלחצן שלנו הלחצן יגדל קצת!

מה הלחצן עושה? כרדע כלום. נוסיף תנאי רגיל עם החיישן "עכבר נלחץ". בתוך התנאי נוסיף את פקודת המראה "אמור 'משהו' במשך 2 שניות" את התנאי נשים בתא הראשון של התנאי "אם ואם לא". אנחנו רוצים שהלחצן יגיב ללחיצה רק כאשר העכבר מעל הדמות ולא מכל מקום!!!

תסריט לחצן הפעלה

חידה

צרו דמות עם ההתנהגות הבאה:

1. הדמות מסתובבת כל הזמן

2. אם מקישים על רווח - הדמות נעלמת

3. הדמות חוזרת להופיע אחרי שנייה

לחצו כאן לתשובה

(רק אם אתם לא מצליחים לבד         )

מונחים חדשים

תנאי

כלי תכנות המאפשר ביצוע פקודות רק בשתנאי מסויים 

נוגע ב...

חיישן הבודק אם דמות נוגעת בדמות אחרת, בסמן העכבר או בקצה הבמה

נוגע בצבע

חיישן הבודק אם הדמות נוגעת בצבע מסויים

עכבר נלחץ

חיישן הבודק אם המשתמש הקליק עם העכבר

מקש נלחץ

חיישן הבודק אם מקש מסויים במקלדת הטקש

פקודות בשימוש

bottom of page