top of page

אירוע, פקודה, תסריט

אירוע

אירוע - משהו שקורה במחשב שגורם לתכנה שלנו להתחיל לעבוד. מישהו או מישהי שמתמש או משתמשת במחשב לוחץ או לוחצת על מקש במקלדת, או קליק עם עכבר, או שני קליקים, וזה גורם לתכנה שלנולעבוד.אותו מישהו אומישהי נקראים בצל המתכנתים משתמש. 

המשתמש מקליק על סימן הדגל הירוק בסקראץ', וכל הפקודות המחוברות לפקודה "כאשר לוחצים על דגל ירוק" מופעלות. או שהמשתמש לוחץ על מקש במקלדת. רווח, האות A או חץ ימינה. במקרה הה הפקודות המחוברות לפקודה "כאשר נלחץ מקש" יפעלו.

אירוע נוסף הוא קליק של המשתמש על הדמות עצמה על הבמה. אפשר למשל ליצור דמות בצורת כפתור הפעלה, וכשילחץ המשתמש על דמות הכפתור הפקודות המחוברות לפקודה "כאשר לוחצים עם דמות זו" יפעלו..

שימו לב!,פקודות האירוע מעוגלות מלמעלה. אי-אפשר לחבר להם פקודות לפני. הסיבה היא , שהפקודות האלה תמיד יהיו בתחילת תסריט, כי הן אלה שמפעילות את התסריט.

ישנן עוד אירועים אחרים עליהם נלמד בהרחבה בהמשך.

פקודה

פקודה היא הוראה שלנו למחשב לבצע משהו. הנה תמונה של קבוצות הפקודות השונות. הפקודות מוינו לפי נושאים, ולכל הושא ניתן צבע שונה לנוחיותנו.

פקודות התנועההמראההצלילים והעט מבצעות פעולות ממשיות על הדמויות שלנו (על דמויות יש פרק נפרד). 

 

פקודות התנועה מטפלות בתנועת הדמות, בסיבוב הדמות ובמיקומה. פקודות המראה מטפלות בתלבושות (על כך בשיעור נפרד), בגודל הדמות, בצבע הדמות, גורמות לדמות להיעלם ולהופיע, ועוד. פקודות הצלילים מאפשרות לדמות להשמיע צלילים. ופקודות העט מאפשרות לדמות לצייר על הבמה.הצבעים השונים מקלים עלינו לזהות את סוג הפקודה.

 

על חלק מפקודות הבקרה ומפקודות החיישנים נלמד בהמשך שיעורי היסודות. על פקודות הנתונים, פקודות הלבנים, ועל פקודות המפעילים יש פרקים נפרדים בנושאים המתקדמים.

תסריט

תסריט הוא  שרשרת של פקודות המתבצעות לפי סדר. הפקודה הראשונה שתתבצע היא זאת שצמוגה לאירוע, אחריה זאת שמתלתיה, וכך הלאה על לפקודה התחתונה ביותר. סדר הפקודות מאד חשוב. חישבו על תסריט כמו על מתכון להכנת עוגה. מתכון להכנת עוגה מכיל רשימת הוראות. כדי להצליח ולהכין את העוגה צריך לבצע את ההוראות במדוייק ולפי הסדר. אי-אפשר לקחת את רשימת המצרכים ולהכניס אותם מיד לתנור. קודם צריך, לערבב, לבחוש ולהקציף. קחו את הזמן, ושחקו באתר "קוד מונקי" כדי לחתרגל סדר של פקודות.

מונחים חדשים

אירוע

פקודה המפעילה תסריט

פקודה

הוראה לביצוע פעולה

תסריט

רצף של פקודות עם מטרה 

ברירת מחדל

הערך ההתחלתי המוגדר על-ידי יוצר הצכנה. למשל הפקודה "זוז" מופיעה בסקראץ' עם הערך "10". 10 הוא ערך ברירת המחדש של הפקודה "זוז"

פקודות בשימוש

תרגיל ראשון בסקראץ'

בואו ניקח את האירוע "כאשר מקש נלחץ", נמחר את המקש "חץ מעלה", ונחבר לאירוע את פקודת התנועה "זוז"

כניסה לאתר קוד-מונקי

עכשיו, כשאנחנו מקישים על "חץ מעלה" במקלדת, החתול זז. הוא זז ימינה. למה דווקא ימינה? ימינה הוא כיוון ברירת המחדל של כל דמות 

בסקראץ'. בואו נוסיף עוד שני תסריטים. הראשון יסובב את החתול ימינה בלחיצה על מקש חץ ימין, והשני יסובב את החתול שמאלה בלחיצה על מקש חץ שמאל.

תסריט יכול כמובן להכיל יותר מפקודה אחת.  בואו נוסיף לכלת תסריט את פקודת המראה "התלבושת הבאה" הפקודה הזאת מחליפה בין תלבושות. על תלבושות אפשר ללמוד בשיעור דמויות. הנה, בשלושה תסריטים קטנטנים גרמנו לחתול שלנו ממש ללכת בעזרת חיצים!

מה קורה כשנלחץ על החתול? אולי הוא יגדל? אולי ישנה צבע?

מה יקרה אם נשנה את המספרים בפקודות שלנו? מה יקרה אם במקום "זוז 10 צעדים" נכתוב "זוז 3 צעדים" או "זוז 20 צעדים? נסו בעצמכם לבנות תסריטים שישפיעו על דמות החתול.

נסו להוסיף תסריטים משלכם

אפשרויות לתסריטים נוספים

bottom of page