top of page

הבמה

ציר ה X וציר ה Y

המחשב לא יכול להבין מושגים מופשטים כמו "למעלה" או "הצידה". המחשב יכול להבין מספרים. לכן את מיקום הדמות על הבמה צריך לתרגם למספרים. לשם כך הומצאו ציר ה X וציר ה Y. צפו בשני הסרטונים הבאים כדי להבין את עניין צירי המספרים, ה X וה Y.

חלק ב'

חלק א'

משחקים לתרגול

לפניכם מספר משחקים איתם תוכלו לתרגל את ההבנה שלכם את נושא ציר ה X וציר ה Y. הבנת הצירים מאד חשובה להמשך!

מימין למעלה מופיעים שני ערכים (מספרים) אחד ל X ואחד לY. אתם צריכים ללחוץ על הריבוע בו תופיע הדמות שלה הערכים שייכים.

 

למשל, עם שני הערכים חיוביים הדמות תהיה בחלק הימני העליון של הבמה, ולכן יש ללחוץ על הריבוע האדום. 

נסו להגדיר לעצמכם כללים:

 

באיזה חצי מגרש נמצאים ערכי Y שליליים?

באיזה חצי מגרש ערכי X חיוביים? על איזה ריבוע ללחוץ כגם X וגם Y שליליים?

במשחק הזה אתם צריכים לתרגם תזוזה בכיוון מסויים לתנועה על אחד הצירים. 

כשדמות זזה ימינה, האם משתנים לה ערכי ה X או ערכי ה Y?

האם הערכים גדלים או קטנים?

תרגלו את שני המשחקים עד שאתם בטוחים שאתם מבינים, ואז המשיכו לתרגיל הסקראץ'

תרגיל - גלוש

איך יודעים מהם ערכי ה X וה Y של דמות? ישנן שתי דרכים. האחת, הערכים כתובים בפינה הימנית העליונה מתחת לציור הדמות. הדרך השניה היא להגיע עם סמן העכבר אל מעל מרכז הדמות. ערכי ה X וה Y של העכבר מצויינים מתחת לבמה

פקודות אתחול

בהתחלה נקבע את מידום הדמות שלנו. נגרור את החתול לפינה השמאלית העליונה של הבמה, ונצמיד לאירוע "כאשר לוחצים על דגל ירוק" את הפקודה "קפוץ אל X Y". שימו לב - ערכי X ו Y של הדמות שלנו כבר נמצאים בפקודה! כדאי להתרגל לעגל את הערכים.

X ו Y של סמן העכבר

X ו Y של דמות 

פקודות גלוש

פקודת גלוש דומה מאד לפקודת "קפוץ אל X Y" שכבר הכרנו. גם בה אפשר להגדיר את X ואת ה Y אליהם אנחנו רוצים שהדמות תזוז. אבל בפקודת גלוש יש עוד משתנה - כמה זמן ייקח לדמות להגיע למיקומה החדש. כדי שהדמות תזוז רק ימינה ערך ה Y חייב להישאר כמו שהוא. זאת אומרת Y = 120. ערך ה X צריך לגדול. אני בדוגמה שיניתי את X לערך 180. ככל שערך השניות גדול יותר כך הדמות תזוז לאט יותר. 

ממש לאט...

יותר לאט...

לאט...

ממש מהר...

יותר מהר...

מהר...

נסו בעצמכם לגרום לחתול לזוז בצורת מלבן סביב הבמה. רמז - תזדקקו לארבע פקודות "גלוש". אם אתם לא מצליחים אתם יכולים להציץ בתשובה הנמצאת כאן בתמונה

אפשר לראות את התרגיל בסקראץ' כאן

מונחים חדשים

ציר ה X

ציר מספרים מימין לשמאל

ציר ה Y

ציר מספרים מלמעלה למטה

מרכז הבמה

נקודה בה ערך ה X וערך ה Y הם 0 (אפס)

X הגבוה ביותר

(הכי ימינה)

240

X הנמוך ביותר

(הכי שמאלה)

240-

Y הגבוה ביותר

(הכי למעלה)

240

Y הנמוך ביותר

(הכי למטה)

240-

פקודות בשימוש

bottom of page