top of page

לולאות

חזור מספר פעמים

לולאה זהו כלי המאפשר לנו לחזור על קטע תסריט מספר של פעמים פעמים. בלולאה "חזור מספר פעמים" נשתמש כאשר אנחנו יודעים מראש כמה פעמים אנחנו רוצים לחזור על אותו קטע תסריט. את כל כלולאות נמצא בפקודות הבקרה. 

לדוגמה. כאשר אנחנו רוצים שדמות תלך מרחק מסויים. למשל מ הערך 210- על ציר 

לולאות "חזור מספר פעמים"

ה X ועד 210 על ציר ה X (ובסך הכל 420 צעדים) נוכל להשתמש בפקודה "זוז 420 צעדים". זה יגרום לדמות לקפוץ את כל הצעדים ממש מהר. נוכל גם לפקוד על הדמות לזוז 10 צעדים בתוך לולאה של 42 פעמים (420=10X42) הדמות תזוז לאט יותר. ככל שנגדיל את מספר הפעמים ונקטין את גודל הצעדים כך הדמות תזוז לאט יותר. נסו בעצמכם בדוגמת הסקראץ כן משמאל.

אחינו הנהג

מכירים את השיר "אחינו הנהג"? (מי שלא יכול להקשיב בסרטון הוידאו) בואו נכתוב תכנה שמנגנת את השיר!

נשתמש בפקודה "נגן תו במשך מספר פעימות" הנמצאת בפקודות הצלילים. בפקודה אנחנו בוחרים את הצליל על-ידי לחיצה על החץ השחור הקטן, ואת אורך הצליל על-ידי כתיבת מספר. השיר מתחיל כך:

מכיוון שקטע השיר הזה חוזר על עצמו פעמיים נכניס אותו לתוך לולאת "חזור 2 פעמים. כך גם נעשה לקטע הנגינה השני. נסו בעצמכם להשלים את השיר עד הסוף! אם אתם לא מצליחים, היעזרו בקוד המופיע כאן. שימו 

לב שאתם בוחרים את אורך הצליל הנכון! ניתן גם לשנות את כלי הנגינה - השתמשו בפקודה "בחר כלי נגינה" מפקודות הצלילים. שימו את הפקודה בתחיילת התסריט מתחת לדגל הירוק. בחרו כלי נגינה להנאתכם.

לולאת לעולמים

בלולאת "לעולמים" נשתמש כאשר אנחנו נרצה, שקטע תסריט יפעל לאורך כל התכנה. דוגמה. כאשר נרצה לתת לדמות  התנהגות, שבה הדמות מובלת על-ידי העכבר, אנחנו רוצים לפקוד על הדמות לפנות לכיוונו של העכבר, ואז לזוז. אבל לא רק פעם אחת וזה, אלא הרבה פעמים. למעשה כל עוד התסריט עובד. במקרה כזה נשתמש בלולאת "לעולמים"

לולאת "לעולמים"

תסריט "אחינו הנהג"

העלו מספריית הדמויות של סקראץ' את דמות הכדור.  וצרו לה את התסריט הזה. לחצו על הדגל הירוק. הדמות עוקבת אחרי העכבר!. עכשיו שכפלו את הדמות קליק ימני על הדמות, ובחירת "שכפל". סמנו את הדמות החדשה שנוצרה, ושנו לה את הפקודות, כך שהיא תעקוב אחרי הכדור הראשון.

תסריט הכדור הראשון

תסריט הכדור השני

חיזרו על הפעולה האחרונה מספר פעמים. שכפלו עוד כדור, ותשנו את התסריט שלו, כך שהוא עוקב אחרי הכדור הקודם. צרו לפחות עשרה כדורים כאלה. עכשיו הפעילו את התוכנה, וראו את התולעת שיצרתם! 

הערה - היכנסו להגדרות של הדמות בעזרת לחיצה על האות     של הדמות, ושנו לה את השם ל"כדור". כך יהיה לכם קל יותר לעקוב אחרי הכדורים.

היכנסו לסקראץ' כאן כדי לראות דוגמה.

לולאת "חכה עד ש..."

בלולאת "חכה עד ש..." נשתמש כאשר נרצה שדמות תחכה שמשהו יקרה. למשל, בואו נוסיף תפוח למשחק התולעת שלנו, כדי שהתולעת שלנו תוכל לאכול. העלו דמות תפוח מספריית הדמויות של סקראץ'.

בואו נחשב על ההתנהגות של התפוח. התפוח צריך להופיע במקום כלשהו על הבמה, ולחכות. למה הוא מחכה? שהראש של התולעת יגע בו! הראש של התולעת הוא הכדור הראשון, שעורב אחרי סמן העכבר. כשהראש נוגע בתפוח, התפוח צריך להיעלם ולהופיע  במקום אחר. נרצה גם שנשמע צליל כשזה קורה.

עכשיו נכתוב את ההתנהגות של התפוח בעזרת פקודות של בקראץ':

1. קבע ערך X למספר אקראי בין 200- ל 200

2. קבע ערך Y למספר אקראי בין -150 ל 150

3. חכה עד שנוגע ב"כדור"

4. נגן צליל

דמות הכדור לתולעת

את ארבעת הפקודות נכניס לתוך לולאת "לעולמים" כדי שכל הזמן יהיה לתולעת שלנו תפוחים לאכול.

עכשיו אתם כבר בטח חייבים לדעת איך מוסיפים ניקוד, ואיך גורמים לנחש להתחיל כשהוא קטן, ולגדול ככל שהוא אוכל יותר תפוחים, ואיך להוסיף למשח מכשולים שיגרמו לנחש להיפסל, ואולי גם מגבלת זמן, ומספר "חיים".... 

נסו, חיקרו, היסתכלו בעבודות של אחרים, או שתמשיכו לשיעור הבא... :)

לולאת "חכה עד ש...

תסריט התפוח

דמות התפוח

מונחים חדשים

לולאה

כלי תכנות המאפשר חזרה על קטע תסריט מבפר פעמים

חזור מספר פעמים

לולאה החוזרת על תסריט מספר מסויים של פעמים

"לעולמים"

לולאה החוזרת על קטע תסריט לאורך כל זמן פעולת התוכנית

"חכה עד ש..."

לולאה הגורמת לדמות לחכה עד שתנאי מסויים קורה

התנהגות

הגדרת היכולות והתכונות של גמות. איך דמות מתנהגת?

פקודות בשימוש

bottom of page