top of page

משתנים

משתנים

בוודאי כבר שמתם לב, שאנחנו משתמשים במספרים. מספר הצעדים בפקודה "זוז", מספר המעלות בפקודה "הסתובב", מספר השניות בפקודה "חכה"., המספרים המציינים את מידום הדמות על צירי ה X וה Y. אנחנו מחליטים מה יהיה גודל הצעד בפקודה "זוז", אנחנו מחליטים כמה זמן הדמות תחכה בפקודה "חכה", אבל האם אנחנו יכולים לשנות את המספרים האלה בזמן שהתוכנה רצה? לשם כך אנחנו צריכים משתנים, כמו ששמם רומז, המשתנים מאפשרים לנו לשנות את הערכים בזמן הרצת התוכנה. 

משתנים מובנים

הכוונה היא לכל המשתנים שסקראץ' מספקת לנו כחלק מהפקודות בהן אנחנו משתמשים. עד עכשיו נתקלנו בשלושה סוגים שונים של פקודות - אירועים, שפקודות יכולות להתחבר להם, אבל הם לא יכולים להתחבר לפקודות, אירוע זאת הפ'ודה שמתחילה תסריט תמיד, פקודות רגילות המבצעות איזו פעולה, ויכולה להתחבר לפקודות, ופקודות יכולות להתחבר אליה, חיישנים, שצורתם משושה, והם יכולים להיכנס כתנאי לפקודות "אם-אז", "אם ואם לא", "חכה עד ש" ועוד, ועכשיו נלמד על סוג האחרון - המשתנים. צורתם עגולה, והם מייצגים ערך. כאן נלמד איך משתמשים בהם.

הערך מייצג את מיקום הדמות על ציר ה X

הערך מייצג את מיקום הדמות על ציר ה Y

הערך מייצג את סיבוב הדמות. למשל 0 = למעלה

הערך מייצג את מספר התלבושת שבשימוש

הערך מייצג את מספר הרקע שכרגע בשימוש

הערך מייצג את גודלה של הדמות באחוזים

הערך מייצג את עצמת הקול של הדמות בין 0-100

הערך מייצג את הקצב בה הדמות מנגנת

הערך מייצג את המרחק בין הדמות לדמות אחרת

הערך מייצג את מיקום סמן העכבר על ציר ה X

הערך מייצג את מיקום סמן העכבר על ציר ה Y

הערך מייצג מספר כלשהו בין שני הערכים הרשומים

המשתנים השונים

לפניכם סוגי המשתנים העיקריים. שימו לב, שליד כל משתנה יש ריבוע קטן. סימון V בריבוע מאפשר לנו להציג את המשתנה על הבמה. לביטול הצגת המשתנה יש לבטל את ה V המסומן.

V ליד משתנה להצגה על הבמה

את משתני התנועה, המראה והצליל אנחנו יכולים לשנות בעזרת שני סוגים של פקודות - "קבע משתנה ל", ושנה משתנה ל"

פעולות קבע ושנה

פקודות להוספה לערכים

פקודות להחלפת ערכים

שימוש בפקודות "קבע ערך" ו"שנה ערך"

את משתני התנועה, המראה והצליל אנחנו יכולים לשנות בעזרת שני סוגים של פקודות - "קבע ערך ל", ושנה ערך ל".

הפקודה "קבע ל" מוחקת את הערך הישן שבמשתנה, ומחליפה אותו בערך חדש

הפקודה "שנה ערך ל" מוסיפה או מחסירה את הערך החדש מהישן.

למשל. דמות נמצאת בערך 100 על ציר ה X. הפקודה "קבע ערך X ל 50" תשלך את הדמות ל 50 על ציר ה X. הערך "100" נמחק, ובמקומו עכשיו הערך "50". הפקודה "שנה ערך ב 50" תשלח את הדמות ל 150 על ציר ה X. הערך 50 יתווסף לערך 100, וביחד - 150. כדי להחסיר מהערך נשתמש בערכים שליליים.

צרו לדמות כלשהי את התסריטים הבאים. שימו לב להתנהגות השונה של הפקודות "שנה ערך ל" ו"קבע ערך ל". הפקודות שמשנות את הערך X מוסיפות או מחסירות לדמות בכל לחיצה על החיצים את הערך 10. הדמות זזה עם החיצים ימינה או שמאלה. הפקודה "קבע ערך X ל 0" מחזירה את הדמות למרכז הבמה עם הקשה על רווח, לא משנה מה היה ערך ה X של הדמות קודם.

משתנה כחיישן

המשתנים יכולים לשמש כחיישנים על-ידי השוואת ערך המשתנה. פקודות ההשוואה נמצאות בפקודות המפעילים, והן הפקודות "גדול מ", "קטן מ" ו"שווה ל"

התסריט בדוגמה הבאה (התמונה משמאל)  יוצר דמות שזזה מצד לצד על הבמה (הפקודות "זוז" ו"בנגיעה במסגרת הפוך כיוון") בתנאי "אם ואם לא" מתקיימת בדיקה לגבי ערך ה X של הדמות. אם ערך ה X של הדמות גדול מ 0 (צד ימין של הבמה) תלבושת הדמות נקבעת ל"ידיים למעלה", אם לא, זאת אומרת, אם ערך הדמות לא גדול מ 0, שזה אומר קטן מ0, שזה אומר צד שמאל של הבמה, תלבושת הדמות נקבעת ל"ידיים למטה"

""שווה ל"             "קטן מ"            "גדול מ", 

תסריט המשתמש בערך X כחיישן

יצירת משתנים

ניתן ליצור משתנים משלנו לכל מיני צרכים. למשל כדי להציג ניקוד של שחקן. היכנסו לפקודות משתנים

לחצו על "צור משתנה". מופיע חלון ובו יש לציין את שם המשתנה. קראו לו "ניקוד". יש אפשרות לבחור בין "רק לדמות זאת" לבין "כל הדמויות" - השאירו את הסימון על "כל הדמויות". לחצו "אישור. עכשיו נוספו פקודות  של משתנים. את הפקודות "קבע ניקוד ל" ו"שנה ערך ניקוד ב" אנחנו כבר מבינים, הפקודות "הצג משתנה" ו"הסתר משתנה" מאפשרות לנו להציג או להסתיר את נצשתנה מהבמה. כרע המשתנה מוצג על הבמה.

נוסיף לתפריט הדב שמרים ידיים את הפקודה "קבע ערך ניקוד ל 0" בהתחלה. הפקודה דואגת לכך, שבכל פעם שנלחת על הדגל הירוק משתנה הניקוד יהיה = 0. בנוסיף בתוך לולאת ה"לעולמים" תנאי - "אם נוגע בקצה הוסף נקודה".

זה לא משחק מי יודע מה, אבל זה מסביר היטב משתנים. הדב מקבל נקודה בכל פעם שהוא נוגע בקצה!

פקודות נוספות כשיוצרים משתנה

חלונית יצירת משתנה חדש

הערה חשובה! כשיוצרים יותר ממשתנה אחד לא מקבלים עוד פקודות. באותה פקודה ישנה רשימה המכילה את כל המשתנים, וצריך לבחור את המשתנה הרצוי בהתאם!

תנאי להוספת נקודה בנגיעה בקצה הבמה

מונחים חדשים

משתנה

ערך כלשהו, שיכול להשתנות במהלך תכנה

משתנה מובנה

משתנים שסקראץ' מאפשרת לנו להשתמש כמו מיקום על ציר הX או גודל הדמות

קבע ערך

פקודה המוחקת את הערך הקיים ומחליפה אותו בערך חדש

שנה ערך

פקודה המוסיפה או מחסירה ערך לערך הקיים 

הרצת תכנה

מושג שמשתמשים בו כדי לתאר הפעלת תכנה

פקודות בשימוש

רשימת משתנים

bottom of page